BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega już dziś wątpliwości, że zdro­wia ludzkości nie można powierzyć wyłącznie lekarzom. Za zdrowie wszystkich mieszkańców Ziemi i zdrowie biosfery, która nas żywi, musi­my ponosić odpowiedzialność wszyscy, a nie wyłącznie lekarze. Stanowi to niemalże wy­zwanie do opracowania nowej taktyki, która by pozwoliła urzeczywistnić wyższą formę lecz­nictwa, jaką jest profilaktyka globalna, a ina­czej — międzynarodowa polityka ochrony zdro­wia. Jednym z jej atrybutów jest nieustanna oświata zdrowotna ludzkości. Profilaktyka, rozpatrywana pod kątem prak­seologii w ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego, po­winna być narzędziem pracy „profilaktologów’ jutra w coraz sprawniejszej ochronie zdrowia przez ochronę naturalnego środowiska.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !