BRAK JEDNOMYŚLNOŚCI

Mimo braku jednomyślności co do definicii pojęcia kultury i mimo sporów na temat istoty cybernetyki, chciałbym zatrzymać się nad  rozważaniami nad cybernetyką kultury » (tak nazwał on nauKę o procesach sterowania społecznego związa­nych z kulturą). Chodzi tu nie tylko o wywiera­nie pożądanego wpływu na sam model kultury ale io wpływ za jej pośrednictwem na postępo­wanie człowieka — o kształtowanie takiego po­stępowania, które by chroniło go przed chorobą i przedwczesnym zgonem.Jej inter- dyscyplinarny charakter pozwoli wywierać po­żądany wpływ na zdrowie społeczne przez właściwe sterowanie środowiskiem biofizycz- nym i psychicznym. Do cybernetycznego uię- cia kultury zdrowia niezbędne byłoby ustalenie norm zdrowotnych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: