BRAK ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW

Dodajmy tu, że dopuszcza się tego Homo sapiens, kierujący się w XX w. instynktem z okresu maczugi, a za­razem dysponujący tak potężnymi środkami, których zastosowanie może grozić zagładą życia na globie. Równocześnie tyle obszarów działalności,, która sprzyjałaby zmniejszeniu chorób i cier­pień człowieka, leży odłogiem, gdyż brak od­powiednich środków na te cele. Możemy tu przytoczyć dla przykładu, za informatorem Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) z bieżącego roku, że rocz­ny budżet UNICEF wynosił w 1971 r. około 64 min dolarów; stanowi to w przybliżeniu 1,4 raza mniej niż koszt okrętu niszczycielskie­go, 2,5 raza mniej niż koszt okrętu podwodnego,razy mniej niż koszt lotniskowca.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: