BRAK WIEDZY

Przede wszystkim z braku wiedzy o nas samych, po raz pierwszy w historii ludzkości pojawił się kryzys ekologiczny o zasięgu ogól­noświatowym. Jego skutki odczuwa zarówno ludność krajów wysoko uprzemysłowionych, a więc nie cierpiących głodu, jak i ludność kra­jów rozwijających się, często przymierająca głodem. Biosfera, a więc i ogniwa łańcucha pokarmo­wego człowieka dostarczające substancji budul­cowych, energetycznych i metabolicznych ko­niecznych do prawidłowej pracy mózgu, ulega głębokim przeobrażeniom. Człowiek otrzymuje coraz mniej biopierwiastków niezbędnych do zdrowego życia, i to w coraz bardziej wypa­czonych proporcjach. Coraz mniej otrzymuje właśnie tych biopierwiastków, które są niezbęd­ne do prawidłowej czynności mózgu. Coraz obficiej natomiast wnikają w narządy naszego ciała, a więc i mózg, obce organizmowi pier­wiastki, jak ołów, rtęć, beryl i inne, uszkadza­jąc je.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !