Kategoria: Medycyna, ekologia, zdrowie

Psychoterapia poznawczo behawioralna Warszawa

Do kategorii swoistych zaburzeń osobowości zaliczamy zespoły kliniczne, które spełniają następujące kryteria ogólne: wyraźnie nieprawidłowe postawy i zachowania, wyrażające się w wielu sferach psychicznych i związkach z innymi ludźmi: długotrwałość nieprawidłowych zachowań: wzorzec nieprawidłowego zachowania się jest całościowy i niedostosowany ...

mezoterapia igłowa szczecin

Chcąc zapobiegać powstawaniu zmarszczek, lub pozbyć się już istniejących na twarzy, trzeba bardzo dbać o skórę. Ważne są zarówno zabiegi z wewnątrz, jak i z zewnątrz. Do pierwszej grupy zdecydowanie można zaliczyć spożywanie dużej ilości, dobrej jakości wody mineralnej i ...

Czy można przeprowadzić laserowe leczenie nietrzymania moczu na NFZ?

Nietrzymanie moczu możne w bardzo dużym stopniu wpłynąć na pogorszenie jakości życia kobiet, które zostały dotknięte tą dolegliwością. Nowoczesnym rozwiązaniem problemu jest laserowe leczenie nietrzymania moczu, czyli prosty, szybki i bezbolesny zabieg, który daje właściwie natychmiastowe efekty. Takie zabieg niestety zazwyczaj nie ...

Korekcja laserem wady wzroku – zabieg

Wada wzroku może w znacznym stopniu utrudnić, a w skrajnych przypadkach nawet uniemożliwić, normalne funkcjonowanie i cieszenie się życiem. Oczywiście okulary czy soczewki kontaktowe to wspaniałe wynalazki, które w znacznym stopniu niwelują skutki posiadania wady wzroku, jednak część pacjentów narzeka ...

Laserowa korekcja wzroku Chorzów pionierskim miastem?

Laserowe operacje narządu wzroku zaczęły popularyzować się w naszym kraju już przeszło dekadę temu. Wciąż jednak nie są one tak znane jak na zachodzie, głównie z uwagi na wysokie ceny zabiegów. Wydaje się, że jednym z pionierskich miast, które uruchomiły ...

WIERNOŚĆ TRADYCJI

Na lekarzach ciąży zara­zem wierność tradycji. Medycyna od zarania dziejów była sprzymierzeńcem demokratyzacji i humanitaryzmu, zawsze bowiem wszyscy są sobie równi w chorobie, cierpieniu i śmierci.Przekazany tradycją XIX-wieczny pogląd na* oiganizm człowieka jako na łatwo ulegający uszkodzeniom mechanizm i obecne upowszech­nienie ...

ZGODNIE Z OBECNĄ PRAGMATYKĄ

Zgodnie z obecną pragmatyką, le­karz zapisuje coraz więcej lekarstw domagają­cym się ich pacjentom. Popadając niekiedy w „zacietrzewienie terapeutyczne”, wyzwala przez wprowadzenie tych lekarstw do orga­nizmu wiele niekorzystnych następstw mimo doraźnej ulgi, jaką przynoszą one choremu. Lęk przed konsekwencjami odstępstwa od ...

REPREZENTANCI NAUK PRZYRODNICZYCH

Nie bez winy są reprezentanci nauk przyrod­niczych zajmujący się człowiekiem, a zapomi­nający czasem o tym, że człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną i że ostre przeżycia napięć, trudności oraz konfliktów społecznych lub moralnych prawie że bezpośrednio znaj­dują swój wyraz w ...

WIDZIEĆ W LEKARZU

Pacjent, nie chcąc wi­dzieć w lekarzu przedstawiciela wyłącznie rzemiosła, domaga się jego serca, zwłaszcza gdy choroba wydaje się nieuleczalna, a los chorego podlega siłom, na które medycyna nie zna spo­sobów. Chory zaczyna wówczas bardziej ufać tym, o których jest przeświadczony, ...

FORMY ZNACHORSTWA

Mnożą się więc różne formy znachorstwa. Zdarza się, że niekiedy przynoszą ulgę chorym, tak jak przynosi ulgę lek obojętny i(tzw. place­bo), podany, aby zaspokoić żądanie pacjenta.. Administracyjne sposoby wykorzenienia zna­chorstwa zawodzą. Słuszniejszą drogą wydaje się naukowe zbadanie praktyk znachorskich i ...

KRĄG LUDZI LECZONYCH

Krąg ludzi leczonych i leczących wiążą po­jęcia mające sens zmieniający się zależnie od czasów, w których ludzie żyją, i przestrzeni, którą zamieszkują. Do takich pojęć należą rów­nież zdrowie i choroba. Ponieważ precyzja de­finicji wytyczających kierunek każdej zawo­dowej czynności, a więc ...

CO ROZUMIEMY PRZEZ ZDROWIE?

Margaret Read podaje, że np. Indianie Na­wa jo przez zdrowie rozumieją prawidłowe związki między człowiekiem i jego środowi­skiem, w tym również światem nadprzyrodzo­nym, w którego istnienie wierzą. Zdrowie ko­jarzy się w ich kulturze z dobrem, błogosła­wieństwem i pięknem. Również człowiek współczesny ...