CECHY OSOBOWOŚCI

Pominę wyliczanie ”cech osobowości, po­wszechnie znanych, które chcielibyśmy widzieć u nauczyciela medycyny i które by od niego przejęła młodzież — późniejsi lekarze. Jest oczywiste, że źle spełniają swą funkcję nauczy­cieli ludzie źli, zawistni i złośliwi, ludzie, którzy w dokuczaniu i poniżaniu innych znajdują za­dowolenie, ludzie pragnący się wynosić nad innych i władać nimi. Tacy bowiem, pomimo niekiedy wysokich intelektualnych kwalifikacji, są niesprawni etycznie i stwarzają podłoże „kli­matów bezprawia”. Warunkiem sprawnego działania instytucji dydaktyczno-naukowej powołanej do podno­szenia jakości życia jest więc powierzenie jej kierownictwa ludziom sprawdzonym przede wszystkim etycznie, a potem dopiero — inte­lektualnie.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: