DALSZE BADANIA

Wiele danych przemawia za tym, ze spoży­wanie orzeszków ziemnych skażonych Asper­gillus flavus wywołuje raka wątroby u ludzi drobiu małp i ryb. Ostatnie badania autora’ potwierdzone przez B. B. Wraya, dowiodły rów­nież białaczkotwórczego działania mykotoksyn wytwarzanych przez ów grzyb. Fakty te nie mogą pozostać obojętne dla or­ganizatorów ochrony zdrowia społecznego. Wy­tyczają one nowe drogi dla poszukujących właściwych kierunków działalności w celu za­pewnienia zdrowego życia. Jedną z tych dróg jest dostarczenie organizmowi człowieka bio­pierwiastków neutralizujących aflatoksyny. Jednym z nich jest selen, zawarty w niektórych złożach i wodach mineralnych,’ zwłaszcza za­wierających związki siarki.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !