DLA DALSZYCH ROZWAŻAŃ

Dla dalszych rozważań niezbędne byłoby również przyjęcie choćby bardzo ogólnych kry­teriów- oceny tego, co należy uznać za dobre, i tego,, co należy uznać za złe. Choć relatywizm i etyczny cechował świadomość człowieka od niepamiętnych czasów, dla prac nad ochroną zdrowia rodzaju ludzkiego konieczne jest usta­lenie skali wartości.  W konsekwencji więc, formy współżycia ludzi wiodące ku temu, co sprzyja zdrowiu — określam jako dobre. Tak rozumu­jąc me będziemy niszczyć biosfery i zakłócać tym samym zdrowia własnego i innych, gdyż nasze postępowanie podporządkowane będzie ekologicznemu sumieniu. Określają je wartości etyczne, które’regulują stosunek człowieka do człowieka i do wszystkiego, co żyje.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !