DOMINUJĄCA NA ŚWIECIE PRAWA

Dominują jeszcze powszechnie na świecie prawa ekonomiczne, które preferują opłacal­ność troski o człowieka i narzucają priorytety budżetowi również w służbie zdrowia. Dlate­go też instytucje zajmujące się nieuleczalnie chorymi, upośledzonymi umysłowo, zniedołęż- niałymi ze starości, w większości krajów mają najniższe dotacje, a praca w nich nie cieszy się prestiżem.Nie ulega wątpliwości, że obecny sposób „uprawiania medycyny” nie odpowiada potrze­bom zdrowotnym społeczeństw. Ivan Illich, amerykański filozof, rzucił medycynie wyzwa­nie i wręcz oskarżenie, że w toku zawężania się specjalizacji — w końcu niezbędnej dla uniknięcia dyletantyzmu — gubi człowieka ja­ko całość, nierozerwalnie związaną z jego środowiskiem.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !