DOŚWIADCZENIE CODZIENNEGO ŻYCIA

Kto ma być dopuszczony do kontroli przebiegu zmian zachodzących w środowisku?Rozpatrzmy życie ludzkie od chwili narodzin aż do śmierci, a dojrzymy, że jego dynamika jest inna niż w epoce przed rewolucjami prze­mysłowymi. Dzieje się tak dlatego, że zmiany zachodzące w biosferze są wyzwalane przeź człowieka z szybkością dotąd nigdy nie spoty­kaną, przy czym nasilają się one w miarę wzbo­gacania ludzkości w coraz doskoii;,. ny i urządzenia techniczne.Doświadczenie życia codziennego dowodzi, że mimo ogromnego postępu cywilizacyjnego, który przyjął formy rewolucji naukowo-techmcznej, nasz psychiczny dobrostan nie wyraża się poczuciem pełni zadowolenia. Choć ułatwi­liśmy sobie życie dzięki instrumentarium, jakim nas obdarzyła cywilizacja, choć nie cier­pimy ani z głodu, ani z zimna w takiej mierze, jak nasi dalecy przodkowie, to brak poczucia szczęścia jest nadal zjawiskiem bardzo rozpo­wszechnionym.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !