Etiologia i patogeneza

Etiologia i patogeneza odgrywają bardzo ważną rolę w medycynie. Wynika to z
faktu, iż odpowiadają na dwa najważniejsze pytania, które niejednokrotnie
zadają sobie lekarze podczas leczenia pacjenta. Tak więc etiologia odpowiada na
pytania „co”, czyli określa przyczynę choroby. Jest to o tyle istotne, gdyż w
znacznym stopniu ułatwia leczenie poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi. Z
kolei patogeneza odpowiada na pytanie „jak”, czyli jest nauką o mechanizmie i
warunkach powstawania oraz rozwoju choroby. Dzięki istnieniu tych dwu nauk wiemy
obecnie, że początek choroby może mieć dwojaki charakter. Czyli może być on
nagły albo powolny. Ponadto możemy już wyodrębnić rodzaje przebiegu choroby,
takie jak gwałtowny, długotrwały i wyniszczający. Etiopatogeneza jest również
w stanie wyodrębnić pewne etapy poszczególnych chorób. Etapy te najczęściej
przedstawia się następująco: moment zakażenia, okres wylęgania, etap rozwoju
charakterystyczny dla danej choroby, rekonwalescencja. Jak zatem widać zarówno
etiologia jak i patogeneza są bardzo ważnymi naukami medycyny, gdyż nie tylko
określają pewne teoretyczne aspekty poszczególnych chorób ale również mają
ogromne zastosowanie praktyczne. Dzięki nim możliwe jest stosunkowo wczesne
rozpoznanie schorzenia i zastosowanie odpowiedniego modelu leczenia. Tak więc
zdecydowania ułatwiają pracę lekarzom oraz zwiększają bezpieczeństwo
pacjentów.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !