ETYKA LEKARSKA

Od współczesnej etyki lekarskiej domagamy się odpowiedzi na bogaty katalog pytań, dotyczących problemów dotąd nie rozwiązanych, 8 takich jak np. kryteria pozwalające uznać 1 człowieka za zmarłego dla celów transplantologii lub długotrwałe utrzymywanie przy życiu nieuleczalnie chorego, dla którego odłączenie od 3 aparatury jest równoznaczne ze śmiercią. Niezmiernie trudnym do rozwiązania problemem | jest też decyzja, komu lekarz ma przyznać I pierwszeństwo w korzystaniu z przedłużających : życie urządzeń reanimacyjnych lub dializujących, skoro zapotrzebowanie jest większe niż liczba tych urządzeń.Protest wewnętrzny powstaje również u he­matologa z chwilą, gdy podejmuje on decyzję leczenia chorych na białaczkę tradycyjnymi : immunosupresyjnymi lekami w dotychczaso­wych warunkach klinicznych, pogłębiając tym samym wrażliwość chorych na zakażenie.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !