FORMY MYŚLENIA I DZIAŁANIA

Na formy myślenia i działania ludzi wpływa wiele elementów. W grę wchodzą zarówno struktura anatomiczna mózgu i zjawiska bio­chemiczne w nim przebiegające — co warun­kuje prawidłowe myślenie, a więc i działanie — jak i procesy wychowawcze dotyczące już od chwili urodzenia każdego z nas, a dające odpowiedni skutek wyłącznie u ludzi o zdrowym narządzie myślotwórczym.Ekologicznie uwarunkowane uszkodzenie struktury i funkcji mózgu zadecydować może o   losach ludzkości. Odchylone od normy ana­tomia i biochemia mózgu powodują, że staje się on niedostępny dla przyjęcia wartości etycz­nych. W ten sposób nabrzmiewa kryzys etyczny — zanikają te wartości etyczne, które ludz­kość wypracowała w swym kulturowym roz­woju.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !