FORMY ZNACHORSTWA

Mnożą się więc różne formy znachorstwa. Zdarza się, że niekiedy przynoszą ulgę chorym, tak jak przynosi ulgę lek obojętny i(tzw. place­bo), podany, aby zaspokoić żądanie pacjenta.. Administracyjne sposoby wykorzenienia zna­chorstwa zawodzą. Słuszniejszą drogą wydaje się naukowe zbadanie praktyk znachorskich i wyłuskiwanie ziarn prawdy naukowej z otocz­ki zabobonu. Ileż dziś zapomnianych a bez­cennych spostrzeżeń zawiera medycyna ludo­wa! Dotarcie do nich pozwala dostrzec mądrość pokoleń, ofiarowując nam.leki naturalne po­chodzące, tak, jak i my, z biosfery i zazwyczaj nie dające szkodliwych dla organizmu na­stępstw, oczywiście pod warunkiem, że są sto­sowane w nietoksycznych dawkach.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !