HIGIENIZACJA

Higienizacja istniejących studni lub zakładanie wodociągów wiejskich stanowią pierwszy krok w tym kierunku.Zespoły Katedr Biologii i Fizyki UJ wspól­nym wysiłkiem odnalazły ślad wiodący do ochrony przed nowotworami, mianowicie — neutralizowanie aflatoksyn odpowiednio do­branymi dawkami soli selenu, a także rozpo­częły poszukiwania rakotwórczych wolnych ro­dników za pomocą rezonansu paramagnety­cznego. Stwierdzenie roli grasicy w sterowaniu pro­cesami odpornościowymi zainspirowało nasz zespół do wyodrębnienia z grasicy cielęcej czynnika, który nazwaliśmy TFX. Okazało się, że zmniejsza on uboczne skutki leków przeciw- nowotworowych oraz że jego aktywność wspo­magają takie biopierwiastki, jak magnez, cynk, selen. Czynnik ten zwiększa przeżywalność zwierząt doświadczalnych napromienionych prawie śmiertelną dawką promieniowania  gamma.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !