INTEGRACJA W OCHRONIE ZDROWIA

Liczby, którymi wyrażono epidemiologiczne wskaźniki określające dynamikę przedwczes­nych zgonów z powodu chorób uwarunkowa­nych współczesną cywilizacją, dowodzą, jak bardzo zagrożone jest życie ludzkie. Do sytuacji takiej w dużej mierze .przyczyniła się atomizacja nauki, której konsekwencją jest narastanie  „barier językowych” między pracownikami poszczególnych jej gałęzi. Bariery te pogłębiają hermetyzm różnych dziedzin wiedzy, przyczyniając się do powstawania coraz większego nie­zrozumienia między ludźmi. Wyrazem tego jest z kolei atomizacja rzeczywistości i zanikanie i poczucia solidarności.Poszukiwać musimy sposobów przyczynienia się do doskonalenia organizacji nie tylko nasze­go życia indywidualnego i społecznego, lecz i życia innych postaci materii, zwłaszcza tych, od których zależy byt (racjonalne rolnictwo [hodowla). Jest truizmem twierdzenie, że moc świadomego i celowego działania w nadawaniu zdrowego kształtu środowisku posiadają wyłącznie ludzie, jednak na tym twierdzeniu oprzeć trzeba szukanie odpowiedzi na podsta­wowe- pytanie: jak myśleć i działać, by prze­trwać.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !