ISTOTA ZDROWIA

W rozważaniu istoty zdrowia nie moż­na przeto unikać wartościowania, w którym uczestniczą kryteria etyczne, człowiek bowiem zdrowy „spełnia się właśnie w świadomym dobrowolnym podporządkowaniu temu, co uznaje się jako dobre’. Natomiast „chory jest ten, kto natrafia na przeszkody w wykorzy­staniu swoich możliwości tkwiących w jego ciele i w jego psyche”. Wśród innych słuszna wydaje się definicja szwajcarskiego psychologa M. Menga, który twierdzi, że człowiek psychicznie zdrowy nie tylko nie włącza się w patologiczną strukturę społeczną, ale dąży aktywnie do’ jej zmian.Kazimierz Dąbrowski, inicjator ruchu higie­ny psychicznej, wieloletni przewodniczący Pol­skiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, określa zdrowie psychiczne jako zdolność do rozwoju w kierunku coraz wyższej hierar­chii celów — aż do ideału osobowości i ideału grupy.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !