JAKO BRAK CHOROBY

Marian Kacprzak, nieżyjący już czołowy przedstawiciel polskiej medycyny społecznej, określa zdrowie jako nie tylko brak choroby lub niedomagań, ale i jako samopoczucie oraz taki stopień przystosowania biologicznego, psy­chicznego i społecznego, które są osiągalne dla danej jednostki w najkorzystniejszych warun­kach. Julian Blicharski, hematolog, określa mia­nem zdrowia samósterujący proces utrzymy­wania równowagi między zjawiskami powsta­wania (anaboliza) i rozkładu (kataboliza) — w płaszczyźnie somatycznej, integracji i dez­integracji — w płaszczyźnie psychicznej, otwar­cia się (syntonia) i zamknięcia (dystonia) — w płaszczyźnie społecznej oraz równowagi między tymi trzema płaszczyznami w grani­cach przyjętych za normalne.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: