JAKO SPECJALIŚCI

Jako specjaliści dostrzegamy jedynie wycinki wiedzy, coraz węższe jej dziedziny, coraz głębiej wnikające w problem, lecz coraz bardziej oddalające się od siebie. W rezultacie np. specjalista od wody ma zbyt mały zakres wiadomości o glebie, faunie i florze, wie mało o zdrowym żywieniu ludzi i zwierząt.W zablokowaniu — mówiąc językiem cyber­netyki — przepływu informacji o chorobach, których przyczyną jest niedobór biopierwiast- ków i witamin lub nadmiar pierwiastków tok­sycznych, jak np. ołów, rtęć, kadm, upatruję jedno ze źródeł coraz liczniejszych chorób współczesnej cywilizacji. Te patologiczne prze­jawy może zmniejszyć dynamicznie rozwijana wśród leczących i leczonych nieustanna oświa­ta zdrowotna, uwzględniająca niezwykle szybki postęp nauki.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !