KRĄG LUDZI LECZONYCH

Krąg ludzi leczonych i leczących wiążą po­jęcia mające sens zmieniający się zależnie od czasów, w których ludzie żyją, i przestrzeni, którą zamieszkują. Do takich pojęć należą rów­nież zdrowie i choroba. Ponieważ precyzja de­finicji wytyczających kierunek każdej zawo­dowej czynności, a więc i lekarskiej, jest nie­odzownym warunkiem skutecznego działania, chciałbym przedstawić kilka propozycji zdefi­niowania terminów „zdrowie” i „choroba”. Zdrowie jest definiowane różnie, w zależności od ideologii lub systemu społeczno-politycznego i ekonomicznego danej grupy społecznej; można założyć, że jest pojęciem zależnym od kultury określonej społeczności. Wg Michaela Wilsona, angielskiego lekarza z Birmingham, nie można podać absolutnej definicji zdrowia, lecz można rozpoznawać i opisywać jego ideę, obserwując, jak ludzie dążą do jej realizacji.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !