KRYZYS ETYCZNY

Kryzys etyczny, wyrażający się odchylenia­mi od normy w stosunkach międzyosobowych, w dużej mierze przejawia się też odchyleniem od normy w naszym stosunku do biosfery. Współczesna wiedza nie zawsze wystarcza do wypracowania ścisłych kryteriów i metod po­stępowania profilaktycznego i leczniczlgo, aby zapobiec kryzysowi etycznemu w różnych jego jednostkowych i zbiorowych przejawach.Anomalie zdrowia psychicznego jednostki i społeczności świata próbuje wyjaśnić nowa dziedzina nauki, biochemia nieorganiczna. W naszych czasach zaczyna nabierać ona ogromnego znaczenia, kto wie, czy nie decy­dującego dla ochrony somatycznego i psychicz­nego zdrowia będącego warunkiem przetrwania rodzaju ludzkiego.Aby uzasadnić rolę ekologicznych uwarunko­wań czynności mózgu, podam przykład szcze­gólnie niekorzystnego zjawiska, jakim jest obni­żenie — pod wpływem niedoboru jonu żelaza aktywności jednego z enzymów, od którego zależą procesy utleniania w rozwijającym się mózgu płodu.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: