Leczenie nowotworów

Leczenie nowotworów jest procesem długofalowym i bardzo trudnym, który wymaga od
lekarza odpowiedniego podejścia do pacjenta. Ważny jest również wybór jednej
konkretnej metody leczenia, spośród trzech możliwych: chirurgia, radioterapia i
chemioterapia. Metoda chirurgiczna jest skuteczna niemalże w 100 % tylko wówczas,
kiedy rozmiary zmian nowotworowych są stosunkowo niewielkie. Ponadto stosowana jest
również w przypadku guzów litych, które trudno poddają się innym metodom
leczenia. Radioterapia z kolei stosowana jest w przypadkach, gdy nowotwór jest
ograniczony do jednego, najwyżej kilu miejsc. Polega ona na wykorzystaniu promieni
o wysokiej energii w celu zlikwidowania komórek nowotworowych. Może być ona
stosowana samodzielnie bądź w połączeniu z metodą chirurgiczną lub
chemioterapią. Chemioterapia natomiast jest podstawowym sposobem farmakologicznego
leczenia nowotworów. Jej zastosowanie jest równoznaczne z wykorzystaniem
cytostatyków, czyli szczególnego rodzaju związków chemicznych, których
działanie ma za zadanie zniszczenie komórek nowotworowych. Jest ona stosunkowo
skuteczną metodą walki z rakiem, jednakże pociąga za sobą pewne skutki uboczne,
które niejednokrotnie zmuszają pacjentów do zaprzestania kuracji.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: