MEDYCYNA JAKO CZYNNIK KULTURY

Dla tych, którzy rozważają relacje między kulturą a zdrowiem, szczególnie istotne jest poznanie związków zachodzących między ludź­mi zadającymi cierpienie a ludźmi uwalniają­cymi od niego; poznanie ich pomogłoby w eli­minowaniu zjawisk niekorzystnych dla zdrowia. Opracowanie taktyki pozwalającej dojść do te­go celu jest nadal zadaniem niezmiernie trud­nym, jednakże znalezienie odpowiednich form działania — to warunek skutecznego zapobie­gania chorobom cywilizacyjnym, a więc i wa­runek przetrwania. Niezbędna do tego racjo­nalna polityka zdrowotna zależy od poziomu napływających informacji i od możliwości prze­twarzania ich w działanie, a także od stosunku do niej osób decydujących o praktyce służb zdrowia oraz osób korzystających z jej świad­czeń.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !