MÓWIĆ OTWARCIE

Na­leży mówić o nich bardziej otwarcip, gdyż lu­dzie współcześni nie umieją już zachować tra­dycyjnej postawy wobec śmierci, a — jak twierdzi Toynbee — jeszcze nie odnaleźli no­wej. Na tę sytuację kulturową wpłynęło wiele czynników. W latach ostatniej wojny śmierć przychodziła nie tylko do łóżek chorych, dosię­gała ludzi nie tylko na polach bitewnych, ale największe żniwo zbierała w obozach zagłady, jak Oświęcim i Majdanek, oraz w niezliczonych kaźniach gestapo. Przeciw tej masowej zagła­dzie, której dokonywali ludzie o psychice wy­paczonej przez hitlerowskie idee, narody cywi­lizowanego świata zmobilizowały wszystkie siły. Odżyły wówczas heroiczne tradycje nie tylko wśród żołnierzy.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !