MOŻLIWOŚĆ DLA CHORYCH

Na pożółkłej w ciągu 25 lat służby tablicy umieszczonej przy wejściu do byłej Kliniki Lhorob Wewnętrznych w Krakowie znajduje się napis: „Klinika nie tylko leczy, ale uczy, jak żyć, by zachować zdrowie”. Dziś, po wielu latach, życie potwierdza słuszność obranej przez nas drogi. Ideę podobną do naszej roz­wija wspomniany już Michael Wilson. Uważa on, że najważniejszą społeczną funkcją szpitala jest umożliwienie ludziom chorym, ich ro­dzinom oraz personelowi służby zdrowia umie­jętnego wykorzystywania wiedzy o życiu i zdrowiu oraz o chorobie — i tej uleczalnej, i tej ostatniej, wiodącej do śmierci. Wiedza ta jest niezbędna do tworzenia zdrowego społe­czeństwa nie tylko dziś, lecz i w przyszłości.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !