NA WSPÓŁCZESNYM MODELU

Na współczesnym modelu kultury medycz­nej zaciążyły stereotypy myślowe powstałe w okresie rewolucji przemysłowej i naukowo- -technicznej: coraz bardziej zawężająca się wie­dza specjalistyczna oraz technologia leczenia chorób niemal że na zasadzie „remontu uszko­dzonego silnika”. Jest oczywiste, że zanika przy tym tak istotna umiejętność przywracania subiektywnego poczucia zdrowia, choć prakty­ka kliniczna- dowodzi możliwości przywracania go nawet w sytuacji znacznego uszkodzenia narządów ciała. A więc pomimo cierpień wywo­łanych organicznymi zmianami w narządach wewnętrznych, można jednak być zdrowym w .sensie psychicznym i społecznym. Antoni Kępiński w ostatnich latach swej nieuleczalnej choroby, mimo ogromnych cierpień i świado­mości kresu życia, napisał znakomite dzieła naukowe, świadczące o jego zdrowiu psychicznym i społecznym.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !