NAJCZĘSTSZY TYP

Najczęściej ten typ no­wotworu występuje w Norwegii, stanowiąc około 19% wszystkich nowotworów u mężczyzn przy czym krzywa wzrostu stale się podnosi’ Choroba ta jest prawie nie znana u Afrykanów i .Japończyków, dopóki mieszkają w kraju ro­dzinnym, jeżeli jednak wyemigrują do Stanów Zjednoczonych lub krajów zachodnich, to za­padają na mą częściej. Czy magnez zawarty w wodzie i pożywieniu odgrywa rolę ochronną, wykażą dalsze badania. Faktem jest, że w Norwegii woda jest szczególnie miękka, a więc zawiera mało składników mineralnych, w tym jonu magnezowego o znanym działaniu prze­ciwno wot worowym.Nasze badania, skoncentrowane przede wszystkim na epidemiologii białaczek, również dowodzą istnienia znamiennych różnic w za­kresie wskaźników zachorowalności na białacz­ki, zwłaszcza limfatyczne, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt wolno żyjących oraz doświadczal­nych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !