NASZA POPULACJA

Nasza populacja odżywia się często potrawa­mi kiszonymi (kapusta, ogórki, mleko), co zdaje się wpływać na zwiększenie częstości powsta­wania raka żołądka. Najbliższym przeto zada­niem profilaktycznej służby zdrowia powinno być zbadanie zawartości aflatoksyn w produk­tach spożywczych. Ten potężny czynnik rako­twórczy jest bardziej rozpowszechniony niż przypuszczano, choć niezmiernie trudny do wy­krycia dotychczasowymi metodami. Jak już podawałem, raki jelit, najczęstsze w Stanach Zjednoczonych, np. u Afrykanów ze szczepu Bantu praktycznie biorąc należą do rzadkości. Hipotetycznie wyjaśnia się ten fakt charakterem diety i jej wpływem na ruchy perystaltyczne jelit.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !