NASZA WIARA W NAUKĘ

Nasza wiara w naukę, mogącą przyczynić się do wyprowadzenia międzynarodowej społecz­ności poza krąg czynników wiodących do samo­unicestwienia rodzaju ludzkiego, wyraża się kontynuowaniem badań, ongiś zainicjowanych przez I. Pawłowa, nad strukturą i funkcją móz­gu, a więc narządu, który wiąże człowieka ze środowiskiem zewnętrznym i chroni homeosta­zę jego środowiska wewnętrznego. Nauka o mózgu scalić winna w jedność rozproszone ‚ fragmenty wiedzy o myśleniu i działaniu w dziedzinach humanistycznych, przyrodniczych, medycznych. Nadzieją naszą jest, że świadoma troska prawidłowy biologiczny rozwój człowieka jego postaw etycznych przyczyni się do kreo­wania Homo concors, a więc człowieka jutra, który dzięki prawidłowej strukturze i funkcji mózgu potrafi żyć w harmonii z sobą samym z otaczającym go środowiskiem.

 

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !