NIE JEST ZDROWY CZŁOWIEK

Nie jest zdrowy człowiek, który:sam cierpiąc, świadomie wyzwala również cierpienie u drugich;karci innych za kłamstwa i czyny, które sam popełnia;sam syty, obojętnie patrzy, jak inny przy­miera głodem;nienawidzi innego człowieka z przyczyn irracjonalnych, jak uprzedzenia narodowe, reli­gijne, rasowe, i nie potrafi się z tej nienawiści wyzwolić;świadom, jak szkodliwe dla zdrowia jest zakłócenie równowagi środowiska naturalnego, nie przeciwdziała mu w miarę swych możliwo­ści (choroba obojętności);nie potrafi obiektywnie ocenić siebie i ma albo zbyt wygórowane mniemanie o sobie, albo nie docenia swojej wartości;czuje się upokorzony niedoborami fizycz­nymi lub psychicznymi i nie ma woli ich wy­równania;nie potrafi odnajdywać radosnych i pięk­nych stron życia swojego i innych, a tylko smutek i bezsens istnienia;boi się zarówno wroga rzeczywistego, jak i urojonego, i nie potrafi się od tego lęku wy­zwolić; nie ma wyobraźni i nie potrafi nakreślić wizji lepszego świata, lepszego jutra, mając świadomość skażoną zgubnym mitem „Złotego Cielca”.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !