NIEZBĘDNE DO ŻYCIA

Istotnie, nic nie jest bardziej nie­zbędne do życia biosfery i jej cząstki, czło­wieka, niż życiodajne Słońce i sól. Wiadomo zaś, że magnez decyduje o procesie fotosyn­tezy — warunku istnienia człowieka na ziem­skim globie. Rolę również kulturotwórczą: handel tym bezcennym wów­czas surowcem przyczynił się do budowy dróg karawanowych od Teb nad Nilem aż po Słupy Heraklesa, a więc po Gibraltar, co umożliwiło nawiązywanie kontaktów gospodarczych i kul­turalnych w tym rejonie świata. Sól stanowiła poważne źródło dochodów starożytnych możno- władcow (stąd tez pochodzą określenia zarob­ków: łac — salanum, ang. — salary, franc — salaire w niektórych krajach.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !