O ŹRÓDŁACH ZAGROŻENIA

Chciałbym w tym miejscu przytoczyć frag­ment wypowiedzi ekonomisty, prof. Stanisława Borkackiego, podczas środowiskowej sesji nau­kowej w Krakowie, w której to wypowiedzi, mówca zawarł wiele trafnych myśli i danych o    źródłach zagrożenia zdrowia człowieka w skali globalnej: „Nieraz słyszymy słowa: «Musimy zwiększyć produkcję energii elektrycznej, produkcję wy­robów przemysłowych itd.», wypowiadane bez wszechstronnego oświetlenia tych konieczności. Zastanówmy się jednak, skąd biorą się te na­kazy i czy naprawdę tak być musi, skoro wszel­kie nasze poczynania muszą w ostatecznym efekcie służyć poprawie jakości życia człowieka.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !