OBOK ZARZUTÓW

Obok tych zarzutów nie wolno przejść obojętnie, zwłaszcza tym wszystkim, których celem jest skuteczniejsza niż dotąd forma pomocy ludziom chorym lub zagrożo­nym chorobą.Oczywistą konsekwencją rozpatrywania nie­korzystnych dla zdrowia zjawisk z pozycji le- karza-nauczyciela medycyny będzie pytanie: Jaka młodzież powinna wstępować na studia lekarskie, jacy mogą być jej nauczyciele oraz jakie programy powinni oni przejąć od swoich poprzedników i jakie wnieść własne twórcze propozycje do nauczania medycyny jutra? Po­nadto — jakie treści przekazywać winien le­karz w oświacie zdrowotnej społeczeństwu. Odpowiedź jest jednoznaczna — nie powin­no społeczeństwo powierzać swego zdrowia i życia ludziom zachłannym na pieniądze (ta zachłanność zresztą jest wyrazem nie tyle ich poziomu intelektualnego, ile niedojrzałości emocjonalnej), ludziom tchórzliwym i ludziom nadmiernie ambitnym, widzącym jako cel działania jedynie własną karierę i własny pre­stiż, a nie dostrzegającym potrzeb innych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !