OBSERWACJA UCZONEGO

W 1942 r. botanik z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, dr A. Joffe, zaobserwował tzw. alimentarną toksyczną aleukię u tubylczej ludnoąci Kazachstanu, która dręczona głodem po zniszczeniu zbiorów wskutek inwazji hitle­rowskiej, odżywiała się ziarnem przezimowa­nym pod śniegiem. Dalsze badania wykazały, że przyczyną choroby było skażenie ziarna workowcami — grzybami noszącymi w systema­tyce botanicznej nazwę grzybów niedoskona­łych, których metabolity, np. kwas kojowy, patulina, kwas kladysporowy, działają uszka- dzająco na układ krwiotwórczy (choroba przy­pominała wstępną fazę ostrej białaczki, charak­teryzującą się zmniejszeniem liczby granulocytów we krwi i skazą krwotoczną).

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !