OD NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW

Dla dalszych naszych rozważań niezbędne jest również przypomnienie kryteriów tego, co należy uznać za dobre, a co — za złe.  W tym tez kręgu pedagodzy powinni rozwazac sposoby takiego oddziaływania na dorosych i  młodzież, aby pobudzić w nich po­wstawanie pożądanych społecznie postaw i motywacji zachowań. Ich naczelną ideą powinny być działania zmierzające do utrzymania zdro­wia przez zapobieganie chorobom. Technosferą nazywam instrumentarium, jakie wypracowała ludzkość w toku swej ewo­lucji. Są to maszyny i technologie posługiwania się nimi. Technosferą, stwarzając materialne symbole awansu społecznego, bardzo ściśle łączy się z kręgiem socjosfery. Maszyny — pro­dukt nauki, a więc i racjonalnego myślenia — nie są ani złe, ani dobre.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: