ODBIEGANIE OD POTRZEB CZŁOWIEKA

Bardzo daleko programy te odbiegają od potrzeb dzisiejszego człowieka, który w le­karzu chce widzieć przyjaciela; przyjaciela,; a więc osobę, którą darzy się zaufaniem — dla-i tego m.in. chory dąży do wolnego wyboru i lekarza, nie narzuconego mu przez administra­cyjne zarządzenia. Człowiek chory nie ma bo­wiem możliwości obiektywnej oceny fachowej: wiedzy lekarza, któremu powierza swe zdrowiej i życie. Byłoby truizmem stwierdzenie, że lekarzy!Nauczyciel uniwersytecki winien być nie tyl­ko odtwórcą zastanej wiedzy, ale i twórcą no­wych wartości, a więc – uczonym. W prze­ciwnym razie nie wypełnia zasadniczego obo­wiązku — rozwijania nauki w dziedzinie swej zawodowej działalności, do czego jest powołany jako nauczyciel wyższej uczelni.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !