ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE

Skoro przekonujemy się, że posiadanie nawet wysokich kont bankowych nie daje ich posia­daczom pełni zadowolenia, nie chroni przed zawałami i nowotworami, natomiast wpędza w nerwice, warto zastanowić się, czy w poszuki­waniu dróg do zdrowia nie należy przesta­wić swych dążeń z pozycji „mieć” na pozy­cję »być by doskonalić się intelektualniePrzyjmując założenie, że za „zdrowie wszy­stkich odpowiedzialni jesteśmy wszyscy”, po­winniśmy niezależnie od wykonywanego zawo­du rewolucyjnie przyspieszać w naszych działa­niach dążenie do zdrowego rozwoju istoty ludz­kiej już od chwili jej poczęcia. Postępowanie takie jest niezbędne, aby: nowo narodzony człowiek wolny był w swym dojrzałym i aktywnym życiu od anomalii fizycznych, psychicznych i społecznych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !