OGNIWO WIĄŻĄCE

W miarę przesuwania się na wschód wskaźniki zachorowalności są coraz niższe. Najniższe stwierdzono w Ugandzie. In­donezji i na Tajwanie. Skoro ogniwem wiążącym organizm z biosfe­rą jest pożywienie, logiczne staje się poszuki­wanie przyczyn chorób nowotworowych m.in. w produktach spożywczych. Jest bardzo praw­dopodobne, że ludność Japonii — kraju wysp, odżywiająca się głównie procmktami pochodzą­cymi z morza, otrzymuje dostateczną dla po­trzeb organizmu ilość mineralnych substancji odpowiadających składem soli morskiej, toteż niski jest tam procent białaczek. Ludność na­tomiast krajów równie wysoko uprzemysłowio­nych jak Japonia, ale leżących na kontynencie europejskim łub w Ameryce Północnej, otrzy­muje inne pożywienie, uwarunkowane istnieją­cym tam wzorem kulturowym.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !