POCZUCIE ZDROWIA

Dzięki subiektywnemu poczuciu zdrowia zdobyła się na uzyskanie doktoratu z nauk pedagogicz­nych. A więc nawet człowiek uznany za nieuleczal­nie chorego potrafi dzięki odpowiednio dobranej psychoterapii, a przede wszystkim dzięki wyzwoleniu w nim chęci do potwierdzenia się I poprzez działalność artystyczną lub naukową j odzrskać subiektywne poczucie zdrowia.W tym, co nazywam „kliniką jutra”, powin­ny znaleźć się doznania estetyczne; plastyka : i muzyka odgrywać przecież mogą rolę ele­mentów pobudzających fantazję nie tylko osób leczonych, ale i lekarzy. Jest truizmem stwier­dzenie, że sztuka rozwija wyobraźnię, a prze- : cież pozbawieni wyobraźni najzdolniejszy pracownik naukowy i najlepszy lekarz-uzdrowiciel nie mogą być sprawni zawodowo.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !