PODEJMOWANIE DECYZJI

Podejmowanie najkorzystniejszych dla ochrony zdrowia decyzji, jak również znalezienie takich sposobów masowego przekazu, które by najskuteczniej propagowały w społeczeństwie oświatę zdrowotną, wymaga umiejętności prze­widywania społecznych skutków poszczególnych decyzji.Nie przyswoiliśmy sobie w nale­żytym zakresie wiedzy o jedności świata, o na­turalnym obrocie pierwiastków w przyrodzie, który, gdy zostanie przerwany, powoduje cho­roby. Nie przyswoiliśmy sobie jednoznacznej wiedzy o tym, co należy uznać za dobre, a co za złe dla zdrowia całej ludzkości, tak jak jed­noznacznie uznano np. jednostki czasur ciężaru i długości lub znaki drogowe.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !