PODJĘCIE INICJATYWY

Podejmujący inicjatywę proponuje współpracę zainteresowanemu członkowi zespołu. Wynikiem tęj współpracy są osiągnięcia niekiedy o zasięgu światowym i(np. opracowanie me­tody monitoringu komórkowego, która pozwala w jednej komórce ludzkiej, zwierzęcej czy roś­linnej określić rozmieszczenie i ilość pierwiast­ków zarówno niezbędnych dla zdrowia, jak toksycznych).Nasz zespół przeprowadził jedno z pierw­szych w świecie badań nad geografią i epide­miologią białaczek u ludzi i bydła przy współ­pracy profesorów Akademii Rolniczej — Zyg­munta Ewy, Tomasza Komornickiego i Tadeu­sza Lityńskiego. Dostrzeżone współzależności między składem gleby, wody i pożywienia a za­chorowalnością pozwoliły podjąć profilaktyczne działania, które wyraziły się w decyzji KW PZPR o wzbogaceniu gleby nawożeniem dolomitowym na terenach o szczególnie wyso­kich wskaźnikach białaczek.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !