POŁĄCZENIE NAUK

Powołana do połączenia ych dwu zakresów nauk byłaby medycyna śro- dowiskowa w nowym ujęciu — jako nauka przeżyciu rodzaju ludzkiego, integrująca wie­le specjalności z różnych dziedzin wiedzy. Z powyższego wywodu wynika, że kształt kultury powszechnej modelują nie tylko nauki humanistyczne, jak można byłoby przypusz­czać, ale i nauki ścisłe i biologiczne. Óne to poprzez medycynę przyczyniają się do nadania kształtu współczesnej kulturze powszechnej, one to stwarzają przesłanki marzeń o opano­waniu anomalii zewnętrznego środowiska, co chroniłoby organizm ludzki przed chorobą. One kierują wyobraźnię lekarzy, humanistów przedstawicieli nauk ścisłych ku działaniu nad przedłużeniem życia, pokonaniem bólu i chorób.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: