POSZUKIWANIE DOWODÓW

Poszukiwanie dowodów ekologicznego uwa­runkowania białaczek pozwoli zebrać dane, Które zostaną opracowane przez cybernetyków w celu profilaktyki innych chorób nowotworo­wych. Stosując metody cybernetyczne można byłoby przewidywać zachowanie ludzi wśród udzi i w biosferze i w wielu wypadkach okreś­lić sposoby celowego wpływania na ich po­stępowanie, m.in. profilaktyczne. Cybernetyka społeczna pozwoliłaby na metodologiczne ujmo­wanie zjawisk z różnych dziedzin i włączanie ich w proces podnoszenia kultury zdrowia, inaczej mówiąc, podjęcie prac nad zaprogramo­waniem w pamięci komputera czynników za­grożenia np. białaczką zależy od zebrania dostatecznej ilości informacji z zakresu hemato- ; logii, epidemiologii i ekologii.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !