POSZUKUJĄC DOWODÓW

Poszukując dowodów słuszności teorii o wy­zwalaniu białaczek dietą ubogą w magnez się­gnęliśmy do obserwacji, które przekazał lekarz weterynarii, C . Karaszkiewicz, z Wyszkowa. Wykazał on, na podstawie materiałów Główne­go Urzędu Statystycznego, że w wojewódz­twach północno-zachodnich białaczki bydła są o  wiele częstsze niż w południowo-wschodnich.Na terenach północno-zachodnich znajdują­cych się przez przeszło 100 lat pod zaborem pruskim zwyczajowo nawożono glebę przede wszystkim potasem, którego antagonizm w stosunku do jonu magnezu jest obecnie pow­szechnie znany. W województwach południo­wo-wschodnich gleba nadal jest bogata w jon magnezu. Obserwacja ta zdaje się potwier­dzać hipotezę, że niedobór magnezu wyzwala niedowład immunologiczny organizmu, a przez to sprzyja szerzeniu się wirusów białaczkotwórczych.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !