POTĘŻNA TRUCIZNA

Szczególnie potężną trucizną tkanki mózgo­wej jest rtęć. Na jednym z posiedzeń nauko­wych Komisji Ochrony Zdrowia Społecznego PAN w Krakowie ((lipiec 1974) japońscy nau­kowcy Harada, Ui i Miyamoto przedstawili przyczyny oraz skutki zdrowotne i społeczne nowej jednostki chorobowej, tzw. choroby Minamaty. Jak wiadomo, jej bezpośrednią przyczyną było odprowadzanie do wód zatoki Minamata ścieków zawierających siarczany i chlorki rtęci. Związki te przedostały się do organizmów zwierząt morskich, głównie ryb i ośmiornic, które stanowią podstawę pożywie­nia ludności tego regionu. Tysiące ludzi zo­stało zatrutych rtęcią. Nasilenie objawów cho­roby zależy od wieku osoby, do której organizmu przedostała się rtęć. Najbardziej drastyczne objawy stwierdzono u osób, które uległy  zatruciu w okresie życia płodowego.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !