POTRZEBA MEDYCYNY

Wybrnięcie w przyszłości z impasu, w jakim ugrzęźliśmy dziś na skutek niepowodzeń w zwalczaniu zagrożenia chorobami cywilizacyj­nymi, zapowiadać powinny dwa zjawiska: za­równo koniec encyklopedyzmu, jak i koniec specjalizacji jako celu podstawowej fazy kształ­cenia. Integracja prac zespołów uczonych róż­nych specjalności w konkretnym celu, tj. dla ekologicznej profilaktyki chorób, już się roz­poczęła, a jej usprawnienie wymagać będzie nowych form pracy administracji.Medycyna odczuwa potrzebę utworzenia no­wej specjalności — lekarza środowiska. Jego głównym celem i zadaniem będzie troska uzyskanie prawidłowego składu substancji organicznych i mineralnych tworzących ludzkie ciało. Osiągniemy to pośrednio — poprzez wodę pożywienie — gdy zdołamy przywrócić do normy skład gleby, nawożąc ją w sposób selek­tywny, tj. uzupełniając o te składniki, których niedobór powstał z powodu niewłaściwej upra­wy, zanieczyszczania gleby związkami uchodzą­cymi wraz z dymami fabrycznymi lub ściekami przemysłowymi.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: