PRAWIDŁOWOŚĆ DZIAŁANIA

Przyjmując więc za prawidłowe takie działa­nia, które sprzyjają zdrowiu i rozwojowi czło­wieka, czyż naprawdę tak trudno jest «złe od dobrego rozeznać* (jak mawiał Rej), czyli usta­lić, które rozwiązania są pożądane — dobre, ajstóre jako złe należy eliminować.  Niech nam to unaocznią takie przykłady, jak konflikt wietnamski, przewrót w Chile, kon­flikt bliskowschodni czy wydatki zbrojeniowe świata. Chyba nietrudno o ocenę tych faktów. A jednak niewiele też pomaga nawet świado­mość, że na jeden dzień wojny w Wietnamie  jeden samolot bojowy wydatkuje się tyle produkcyjnej mocy, ile trzeba na budowę setki szkół czy szpitali lub 75 000 traktorów. A wręcz niepokojący fakt stwierdzają naukow­cy Ośrodka Badawczego w Sussex, który zaj­muje się polityką naukową, dowodząc, że oko­ło połowy światowych zasobów naukowych i technicznych przeznacza się na cele wojskowe i prestiżowe, a mniej niż 2% na problemy rolne i przemysłowe oraz związane z ochroną środo­wiska rozwijających się krajów.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !