PROBLEMY MEDYCZNE

Subiektywne poczucie zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego, w ogromnym stopniu jest uwarunkowane naszym stosunkiem do ży­cia .. śmierci. Uświadomienie sobie, że śmierć łączy demokratyczną więzią uczonych i anal­fabetów, lekarzy i pacjentów, mężów stanu ; i ludzi marginesu społecznego — czyni nas mniej lękliwymi i pomaga akceptować ten fakt, nierozerwalnie przecież związany z istnieniem każdej formy życia. Arnold Toynbee, rozważając problemy me­dyczne, stawia odwieczne pytanie: Dlaczego ludzie potrzebują pociechy i uspokojenia, myś­ląc o śmierci? Chciałbym tu odpowiedzieć za Epikurem, że judzie nie boją się, iż śmierć przyniesie im unicestwienie: boją się, że tego unicestwienia nie przyniesie. Lękają się nie za­kończenia życia, lecz „gniewu bogów”.’)

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: