PRZEJMUJĄC TRADYCJE

Przejmując tradycje rewolucji przemysło­wych, rewolucja naukowo-techniczna oparła się na prawie popytu i podaży. Prawo to pre­feruje aspekty komercjalne, przytłacza bezin­teresowną życzliwość człowieka wobec człowieka, czyny ludzkie nakazuje przeliczać na zło­to — to złoto, które rozgrzesza każdą nikczemność, upadla ludzi, pozbawiając ich najpięk­niejszej z ludzkich cech — bezinteresowności. Ono właśnie wyzwala opłacalność konformiz­mu, warunkuje sytuacje, w których producent rzeczy lub idei podporządkowuje się gustom większości, a nie wartości obiektywnej dzieła.Jeden z czołowych socjologów świata, Flo­rian Znaniecki, głosił, że człowiek — choć na­leży do świata natury, a więc świata rzeczy — jest jedyną istotą zamieszkującą Ziemię, która potrafi nadać znaczenie rzeczom, przetwarzając je w wartości.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !