PRZEKONANIE LEKARZY

Także dziś lekarz jest przekonany, że do jego obowiązków zawo­dowych należy ochrona harmonijnego rozwoju istoty ludzkiej od chwili jej poczęcia, poprzez okres życia płodowego, narodziny, wiek doj­rzały, aż do śmierci. Jednocześnie jednak lekarz ten widzi niewielkie tylko możliwości pełnego urzeczywistnienia tych zadań, ściśle związanych z przetrwaniem rodzaju ludzkiego. W poszukiwaniu dróg wybrnięcia z owej nie­korzystnej sytuacji, w jakiej znalazła się grupa ludzi, którym powierzono troskę o zdrowie, należałoby zwrócić się do historii. Historia medycyny może pomóc w ocenie obecnego stanu zagrożenia zdrowia ludzkości, ukazując tendencje nasilania się pewnych chorób w prze­szłości. Pozwoli przeto poddać określone decyzje co do profilaktyki, zanim proces chorobowy obejmie zbyt wielkie kręgi populacji i zbyt głęboko wniknie w organizmy ludzi.

Witaj no moim serwisie poświęconym w całości medycynie! Mam nadzieję, że podobają Ci się wpisy jakie tutaj zamieszczam wszystkie oparte są o moją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zapraszam do czytania i komentowania !